Koło Naukowe Studentów Socjologii UKSW  
 

* Strona główna

* Projekt statutu

* Terminarz spotkań

* Kontakt

Nowa książka ks. Zaręby o religijności młodzieży

Ks. dr Sławomir H. Zaręba, wykładowca w Instytucie Socjologii UKSW, opublikował badania dotyczące zmian w świadomości religijno-moralnej młodzieży w Polsce w latach 1989-98.

KLIKNIJ! S. Zaręba, Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1989-1998) Autor wykorzystał w swej analizie wyniki dwóch badań ogólnopolskich młodzieży, które w roku 1988 i dziesięć lat później przeprowadził Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Ks. Zaręba szuka odpowiedzi na pytanie, jak przez tę burzliwą dla historii Polski dekadę zmieniły się religijne i moralne zapatrywania młodzieży uczącej się i studiującej.

W okresie tym - twierdzi - zmniejszyła się identyfikacja młodych ludzi z wiarą religijną, choć równocześnie więcej osób zaczęło ją postrzegać jako wartość dającą oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Młodzież nadal ceni wysoko rodzinę, znacznie rzadziej dostrzega sens wiary religijnej, natomiast coraz wyżej ceni wartości edukacyjne i materialne. W badanym okresie - zauważa ks. Zaręba - zmniejszyła się aprobata dla norm moralnych życia małżeńskiego i rodzinnego, daje się też zauważyć wzrost identyfikacji narodowej i większa akceptacja wartości podstawowych.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny, natomiast druga część to analiza porównawcza wyników badań prowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Jak zauważył podczas promocji książki ks. Prof. J. Mariański, nie jest to praca oceniająca ani warościująca. Czytelnik otrzymuje "summę socjologiczną" o młodzieży, otrzymuje fakty.

Ks. dr Sławomir Zaręba (ur. 1957) jest pallotynem, po ukończeniu seminarium duchownego w Ołtarzewie studiował socjologię na UKSW, gdzie uzyskał stopień doktora. Prowadzi na UKSW wykłady z mikro- i makrosocjologii, a w seminarium pallotynów z socjologii religii i katolickiej nauki społecznej. Autor kilku publikacji z zakresu socjologii religii i statystyki.

Ks. Sławomir H. Zaręba, Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1989-1998), Warszawa 2003. 297 stron plus aneksy.

Książkę można nabyć m.in. w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (księża pallotyni).

[powrót do strony głównej]

 

© 2003 MR